Úvod do muzikoterapie

Úvodní přednáška a prezentace seznamující s oblastí muzikoterapie, jejími východisky, možnostmi, šíří spektra a praktickým použitím v nejrůznějších sférách.

Může být koncipována ryze informačně nebo též s praktickými ukázkami.

Určeno pro zájemce z oblasti sociálních služeb, školství, zdravotnictví i širokou veřejnost.