Transpersonální zážitková muzikoterapie

Seminář pro zájemce z řad nejširší veřejnosti.

Přesvědčíte se o tom, že hudba, zvuky, vibrace, rytmus, pohyb a práce s hlasem jsou mimořádně účinné prostředky k harmonizaci osobnosti, rozvoji vnitřního potenciálu i k nacházení hlubších dimenzí sebe sama.

Během semináře budete mít možnost prožít různé formy hlubokého působení hudby na celé spektrum vaší osobnosti – od jemných a povznášejících až po nesmírně energické a dynamizující. Seznámíte se též s různými formami tvůrčí práce s hlasem, společným souzněním i pohybem.

Budete vytvářet vlastní “léčivou” hudbu prostřednictvím jednoduchých, krásně znějících hudebních nástrojů a vlastního hlasu.

Seminář vám pomůže rozpustit mentální bloky a stresy, uvolnit tělesná napětí a nabít se novou energií. Naučíte se účinná cvičení k harmonizaci vašeho vnitřního energetického systému a užijete si krásné hudby, která bude vznikat a hrát jen pro vás …

Ze semináře budete odcházet s novými zážitky, zkušenostmi a vědomostmi, které budete moci využít ve své denní praxi.