Muzikoterapie pro studenty specializovaných oborů,
psychology a terapeuty

Semináře určené pro zájemce o muzikoterapii, kteří se kromě praktických aspektů chtějí seznámit i se širším teoretickým pozadím oboru a zároveň sami na sobě prožít hlubší efekty vybraných muzikoterapeutických technik v rámci rozšíření svého odborného rozhledu.

Tyto semináře mohou být velmi užitečné a objevné jak pro studenty specializovaných oborů jako například učitelství, speciální pedagogika, hudební výchova, muzikoterapie atd., tak i pro psychoterapeuty a psychology, kterým mohou pomoci prohloubit znalosti a osobní zkušenosti v oblasti široké škály účinků, které hudba a zvuk mohou mít na jemnější oblasti lidské psychiky.