Muzikoterapie pro pracovníky z oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví

Základní série seminářů určená pro pracovníky ve sféře sociálních služeb (stacionáře, domovy pro seniory, ústavy sociální péče apod.) a též pro pracovníky z oblasti školství či zdravotnictví. Tento kurz účastníkům představí široké možnosti využití hudby a muzikoterapie při práci s klienty.

Důraz je kladen jak na teoretické základy, tak i na praxi a vlastní prožitek. Kromě řady nových poznatků bohatě využitelných ve vlastní praxi, budou mít účastníci možnost seznámit se s celou řadou unikátních hudebních nástrojů a zároveň budou moci na sobě prožít různé podoby a účinky hudby ve špičkovém podání lektorů.

Základní výukové jednotky kurzu mohou být jednodenní či víkendové a celý kurz může být též kombinován do několika na sebe navazujících modulů.

Optimální počet účastníků je 10-20. Předchozí zkušenosti s hudbou a hudební dovednosti nejsou podmínkou účasti.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.