Kurzy a semináře

Nabízíme vám široké spektrum kurzů a seminářů muzikoterapie cílených pro různé skupiny zájemců: od nejširší veřejnosti, přes pracovníky z oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví, studenty, terapeuty až po zájemce o hlubší aspekty muzikoterapie v rámci harmonizace, zážitkového sebeobjevování i osobního rozvoje.

V čem jsou naše kurzy a semináře unikátní a liší se od všech podobných kurzů ? Zejména v tom, že kromě vlastního obsahu a témat přinášejí účastníkům i široké spektrum nových hlubokých o obohacujích zážitků hudby a hudební terapie, které nejen rozšiřují jejich profesní zkušenosti, ale zároven se promítají i do oblastí jejich osobního rozvoje a objevování hlubších dimenzí sebe sama.

To vše v obklopení největší sestavou muzikoterapeutických hudebních nástrojů u nás (z nichž některé jsou jedinými svého druhu) a mnoha rovinami živé, inspirované a povznášející terapeutické hudby.

V našich kurzech pracujeme s mnoha aspekty a formami muzikoterapie:

receptivní muzikoterapie – aktivní muzikoterapie – práce s hlasem – hra na nástroje – pohyb a rytmus – rezonanční muzikoterapie – techniky relaxace – hry s hudbou – hudební komunikace – hudební imaginace – hudba a arteterapie – duševní hygiena muzikoterapeuta (a mnoho dalších oblastí a přístupů)

V případě zájmu o uspořádání kurzu nebo semináře nás prosím kontaktujte.Rádi vám dáme vědět všechny potřebné detaily a můžeme případně prodiskutovat i možnosti přizpůsobení náplně semináře vašim speciálním potřebám a přáním.

 

Všechny naše kurzy jsou garantovány Muzikoterapeutickou asociací ČR.

Pro podrobnější informace o náplni a zaměření některých našich kurzů klikněte prosím na následující odkazy:

 

Muzikoterapie pro pracovníky z oblasti sociálních služeb, školství a zdravotnictví

Muzikoterapie pro studenty, psychology a terapeuty

Hudba jako tvůrčí nástroj v muzikoterapii

Transpersonální zážitková muzikoterapie

Úvod do muzikoterapie