Kolegové

Matej Lipský

muzikoterapeut, psycholog, speciální pedagog a předseda Muzikoterapeutické asociace České Republiky. Pracuje jako muzikoterapeut v DC Sulická při Thomayerově nemocnici, v integrační MŠ Sulanského, v hloubětínském Paprsku a v soukromé praxi. Dále jako hudební supervizor v DÚSP Tloskov. Je spoluautorem knihy Základy muzikoterapie (Grada 2009). Od roku 2011 je jednatelem za ČR ve Světové federaci muzikoterapie (WFMT).

 

Petra Vinšová

je absolventkou pedagogické fakulty, obor speciální pedagogika. 5 let působila jako vedoucí centra muzikoterapie a smyslového vnímání v Žampachu a nyní pracuje jako muzikoterapeutka v o.s. Rodinná pohoda Vyškov. Muzikoterapií se zabývala též v mnoha dalších centrech a institucích. Během let absolvovala řadu muzikoterapeutických kurzů a seminářů a v současné době je stážistkou u Matěje Lipského.

 

Marek Hlosta

Ve své hudební pouti prošel různými hudebními žánry. Hraje na klavír, bubnuje na djembe a perkuse a ovládá řadu dalších nástrojů (laděné sklo, citera, gotický cimbál, tibetské mísy, didžeridu atd.). Vystupuje na sólových koncertech, nahrává speciální hudbu k relaxaci a meditaci a pořádá hudební happeningy v přírodě. Od roku 2007 spolupracuje s Ivo Sedláčkem.