Ivo Sedláček

Ivo Sedláček vystudoval hudební fakultu pražské Akademie múzických umění
u prof. Václava Snítila a poté strávil pět let v Indii studiem indické klasické hudby u několika proslulých indických hudebníků (Hariprasad Chaurasia, Dr. N. Rajam, Dinkar Kaikini, Sangeeta Shankar a dalších).

V Indii zároveň vyučoval i hudbu evropskou a vystoupil na řadě sólových houslových recitálů po celém indickém subkontinentu.

Postupně rozvinul svůj nezaměnitelný hudební styl, který spojuje hudební a nástrojové mistrovství se spontánní inspirací a jemným napojením na posluchače. Vedle nástrojů tradičních (housle, viola, flétny, kytara a dalších) využívá i široké spektrum speciálních a unikátních hudebních nástrojů, z nichž některé jsou jediné svého druhu u nás.
Nyní se naplno věnuje koncertní činnost, muzikoterapii a vedení kurzů a seminářů. Zabývá se též tvůrčí prací ve svém nahrávacím studiu, které v oblasti nahrávání akustické hudby, mluveného slova a masteringu patří k nejlepším a nejlépe vybaveným u nás.

V oblasti muzikoterapie je kromě standardních metod jeho speciální doménou transpersonální muzikoterapie, zejména aplikace širokého spektra živé inspirované hudby jako klíčového prvku muzikoterapeutického působení. Zabývá se jak individuální tak skupinovou muzikoterapií a v poslední době při vedení kurzů často spolupracuje s naším předním muzikoterapeutem Matějem Lipským.

Několik let působil jako muzikoterapeut ve speciálním domově mládeže ve Hvozdech u Prahy. Jeho originální přístupy a výsledky práce s dětmi ze Hvozdů (včetně řady veřejných vystoupení) vyvolaly velký zájem široké i odborné veřejnosti a byly opakovaně prezentovány ve formě dokumentárních pořadů v rozhlase i televizi. Nyní je často zván k vedení odborných kurzů a seminářů pro pracovníky podobných zařízení.

V současné době se zabývá muzikoterapií v Jedličkově ústavu v Liberci. Je členem Muzikoterapeutické Asociace České Republiky.

Koncertně vystoupil a vedl kurzy po celé Evropě, v Indii, na Tchaj-wanu, v Izraeli a v Japonsku.