Expresivní muzikoterapie
Kurzy a semináře

Matěj Lipský a Ivo Sedláček


Kurzy a semináře “Expresivní muzikoterapie” představují originální a inspirující tvůrčí spojení muzikoterapeutických přístupů dvou známých českých muzikoterapeutů Matěje Lipského a Ivo Sedláčka.

Ve volném cyklu těchto tématických seminářů se inovativním způsobem propojují metody klasické analytické muzikoterapie, psychoterapie a arteterapie s uměleckou a transpersonální hudební terapií.


Tyto kurzy vám přinesou nejen bohaté spektrum nových teoretických znalostí a naučí vás řadě praktických dovedností v oblasti práce s nejrůznějšími typy klientů, ale zároveň vám umožní i hluboké prožitky různých forem živé inspirované hudby působící na harmonizaci těla, mysli, emocí i systému vnitřních energií člověka – čímž se vlastně navracíme k samotné prapůvodní podstatě muzikoterapie …

Prostřednictvím široké škály unikátních hudebních nástrojů (z nichž mnohé jsou jediným exemplářem u nás) budete též moci rozeznít hudbu i sami v rámci nejrůznějších metod tvůrčího sebevyjádření i skupinové komunikace …

Semináře vám přinesou řadu inspirujících podnětů i v oblasti hudby jako tvůrčího nástroje v muzikoterapii: budete se učit jak svou vlastní hudbu tvořit a zaměřovat tak, aby se stala skutečně účinným terapeutickým prostředkem mezi vámi a vašimi klienty.

Nebude chybět ani řada praktických impulsů z oblasti tolik potřebné duševní hygieny muzikoterapeuta, oblasti, která se zároveň přímo promítá i do našeho celkového osobního rozvoje a rozvíjení vlastní hlubší kreativity.

Za okolností kdy skutečná živá inspirovaná hudba je v naší i světové muzikoterapii spíše vzácným prvkem, toto nevšední propojení otevírá zcela nové možnosti a perspektivy v této oblasti.

Kurzy Expresivní muzikoterapie jsou určeny všem zájemcům. Jsou vhodné pro pracovníky z oblasti sociálních služeb, pedagogy, hudebníky, psychology i studenty humanitních oborů a též pro každého kdo je otevřen vnitřním zážitkům, hudbě i harmonizaci svého těla i mysli a chce se o hlubších aspektech hudby a muzikoterapie dozvědět více i zažít více …

Na většině seminářů Expresivní muzikoterapie přispívá svou hudební spoluprací i muzikoterapeutka Petra Vinšová.