Vítejte na stránkách
muzikoterapeuta a hudebníka
Ivo Sedláčka.

V jeho originálním pojetí
se propojují hranice
mezi terapií a uměním
a hudba se stáva mocným
transformujícím a léčivým prostředkem
působícím na všechny složky
lidské osobnosti.